Η προθεσμία για εγγραφή στα Πρωταθλήματα Παίδων (U14, U16)

Μέχρι τις 17 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι η προθεσμία για συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Παίδων U-14 & U-16.
Για τα Σωματεία Α΄ Κατηγορίας που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Προαιρετικά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Σωματείων Α΄ , Β’ και Γ’ Κατηγορίας Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Παίδων Κ-16 & Κ-14.
Για τα Σωματεία Β΄ Κατηγορίας που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Προαιρετικά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Σωματείων Α΄ , Β’ και Γ’ Κατηγορίας Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16.